fbpx

קופת גמל המדריך הנכון לחיסכון אינטליגנטי

תארו לעצמכם שאתם יכולים לפרוש היום לפנסיה מוקדמת ולחיות את שארית חייכם ללא דאגות כלכליות. נשמע טוב, נכון? אז כדי שזה יקרה, אתם צריכים להכיר את סדרת המאמרים שהכנו על מוצרים פנסיוניים . היום נכיר ונבחן את היתרונות של קופת הגמל ובשמה המלא קופת גמל לתגמולים או בקיצור קופ"ג.  קופת גמל בבסיסה, היא תכנית חיסכון פנסיוני, ארוכת טווח העומדת לצד אפיקי חיסכון פנסיוני מוכרים אחרים, חשוב לציין שאין הכרח לבצע את ההפרשות לחיסכון פנסיוני דווקא לקופת גמל, ניתן לבחור במכשיר פנסיוני אחר, כגון קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. המוצר מיועד לכלל הציבור.

החוסכים בקופה נקראים עמיתים , ישנם שני סוגי עמיתים

עמית שכיר – חוסך המפקיד כספים לקופ"ג באמצעות הפרשה מידי חודש בחודשו מתלוש השכר שלו.
קופת גמל לתגמולים מוכרת כאפיק חיסכון פנסיוני על ידי הרשויות, לצרכי מס, ניכויים ולצורך דיווחי הפקדה לפנסיה על פי חוק, לכן  עמית שכיר המפריש כספים לקופ"ג זכאי ליהנות מהטבות מס. 

עמית עצמאי – חוסך  שהפקיד כספים באופן וולונטרי ללא קשר להכנסתו. 

ניתן לבחור את מסלולי ההשקעה של הכספים המופקדים בקופת הגמל בהתאם להעדפתו של החוסך ולגילו 

המסלולים העיקריים הקיימים כיום בקופת גמל

 • מסלול תלוי גיל.
 • מסלולים מתמחים (מדדי מניות בארץ ובחול ,אג"ח שקלי, מדדי וכו').
 • מסלול למקבלי קצבה.

עלויות בקופת גמל

קופות גמל נוהגות לגבות עמלות בגין הכספים שמופקדים בהן לטובת החיסכון הפנסיוני. דמי הניהול המקסימליים שקופ"ג רשאית לגבות עומדים על 1.05% מהיתרה הצבורה. בפועל מומלץ להתייעץ עם סוכן הביטוח וליהנות מהנחות מפליגות בדמי הניהול.

ניוד ומשיכת כספים מקופת גמל

עמית רשאי לבחור להעביר את ניהול קופת הגמל שבבעלותו לחברה מנהלת אחרת בכל עת שיבחר, וזאת מבלי למשוך את הכספים או להפסיק את ניהולם.

 • לו"ז מקסימלי לניוד קופ"ג בין מסלולים  עד 3 ימי עסקים.
 • לו"ז למשיכת כספים מקופ"ג עד ארבעה ימי עסקים.
 • לו"ז להעברת כספים לקופ"ג אחרת תוך מקסימום 10 ימי עסקים.

משיכת הכספים בעת גיל הפרישה

 • בקופת גמל קיים שוני לגבי אופן תשלום כספים שנצברו בשל הפקדות לפני שנת 2008 לבין כספים שהופקדו לאחר שנת 2008:
 • ברוב המקרים חיסכון שנצבר לפני שנת 2008 ישולם על ידי קופת הגמל כסכום חד פעמי פטור ממס.
 • כספים שנצברו בשל הפקדות לאחר שנת 2008, ישולמו לחוסך בדרך של קצבה חודשית לכל ימי חייו של החוסך (קופ"ג אינן יכולות לשלם קצבה ולכן נדרש להעביר את היתרה לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים לצורך קבלת קצבה חודשית). בעת הפרישה יבחר החוסך מאיזה גוף ירצה לקבל את   התשלום החודשי ויעביר אליו את הכספים שצבר.

משיכת כספים לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

משיכת כספים לפי תיקון 190 יכולה להתקיים בתנאים הבאים:

 • עמיתים מעל גיל 60 יכולים לבחור בין משיכת כל הכספים שהצטברו בקופה במשיכה חד-פעמית (בתנאי שהעמית מקבל קצבה חודשית העולה על סכום הקצבה המזערית 4850 ₪ נכון לשנת 2023)., לבין משיכת הכספים בקצבה חודשית (בדומה לקצבת פנסיה):
 • משיכת קצבה חודשית – מי שיבחר לקבל את הכספים כקצבה חודשית ייהנה מפטור ממס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בקופה, וגם הקצבה עצמה תהיה פטורה ממס (בניגוד לקצבת פנסיה, אשר מנוכה ממנה מס הכנסה).
 • משיכה חד פעמית (היוון קצבה מוכרת) – במקרה זה העמית יחויב בתשלום מס על הרווח בשיעור של 15% נומינלי , במקום שיעור של 25% ריאלי, כמקובל בשוק.
משיכת כספים לפני גיל הפרישה:
 • ניתן למשוך כספים שהופקדו בקופ"ג לפני שנת 2008  כסכום הוני חד פעמי ללא תשלום מס של 35% בכפוף לעמידה במספר דרישות :
 • כספים שהופקדו בקופ"ג במסלול של עמית במעמד עצמאי לפני שנת 2005 ובלבד שנצבר ותק של לפחות 15 שנים בקופה. 
 • בגיל 62 לאישה ו-67 לגבר.
 • כספים שהופקדו ע"י  עמית במעמד שכיר  בקופ"ג בשנים 2005-2007 ובלבד שגילו של העמית מעל 60  ושתקופת החיסכון המינימלית , עומדת על 5 שנים.
 • במקרים מסוימים תיתכן זכאות למשיכת כספים לפני המועד, מבלי לשלם מס להלן מספר דוגמאות,
 • פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות .
 • פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל לעמיתים הנושאים בהוצאות רפואיות גבוהות.
 • פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל לאנשים עם נכות .
 • פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל לבני משפחה של אנשים עם נכות.
 • פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל לעצמאי שסגר את העסק או הפסיק לעסוק במשלח ידו (מיועד לעצמאים בלבד שחדלו לעסוק במשלח היד שלהם, סגרו את העסק או הגיעו לגיל פרישה ואין להם הכנסות מהעסק או ממשלח היד).
משיכת כספים מקופת הגמל לאחר מות החוסך:
 • חוסך בקופת גמל רשאי לבחור את האדם או האנשים שאליהם יועברו הכספים במקרה של מוות, ואף לשנותם מעת לעת. אנשים אלה נקראים מוטבים.
 • הכספים שנשארו בקופת הגמל לאחר מותו של החוסך אינם נחשבים לחלק מהעיזבון, ולכן הם אינם שייכים ליורשיו, ולא ניתן לקבל אותם באמצעות הצגת צו ירושה או צו קיום צוואה.
 • עם מותו של החוסך ישולמו הכספים למוטבים שעליהם הצהיר החוסך בכתב כי הכספים ישולמו להם לאחר מותו ולא ליורשיו.
 • החוסך יכול לקבוע כי המוטבים בקופת הגמל יהיו יורשיו כדין (יורשיו על פי הצוואה או על פי החוק) ואז יועברו הכספים אליהם.

מיסוי כספי קופת גמל של אדם שנפטר

 • כספי הנפטר בקופת הגמל עשויים להתחלק לשניים, כספי תגמולים וכספי פיצויים:
 • כספי התגמולים והרווחים עליהם יהיו פטורים ממס רווח הון למשך 3 חודשים ממועד הפטירה, כאשר לאחריהם הרווחים החדשים בקופה יהיו חייבים במס של 25%. עם זאת, אם מדובר בכספים שעומדים בכללי תיקון 190, והמנוח עבר את גיל 75 במועד הפטירה, הכספים יהיו חייבים במס רווחי הון של 15% על הרווח, ולא 25%.
 • למוטבים בקופת הגמל של המנוח כמה מסלולים אפשריים לפעולה בקשר עם קופת הגמל:
 • משיכת הכספים.
 • הסבת חשבון הנפטר לחשבון חדש על שם המוטב.
 • משיכת הכספים והפקדתם לחשבון חדש.
 • לכל מסלול יש משמעויות מבחינת מיסוי, ומומלץ להתייעץ עם מומחה בתחום כדי לבחור את מסלול הפעולה המתאים ביותר עבור המוטב.
הטלת עיקול על כספים המופקדים קופת גמל:
 • כספים המופקדים בקופת גמל עשויים להיות חסינים מפני הטלת עיקול, כלומר לא ניתן יהיה לעקל אותם כל עוד הם נמצאים בקופה ולא נמשכו ממנה.
 • כיום המדינה פועלת להרחבת המודעות לחיסכון פנסיוני בין היתר נקבע בשנת 2017 שהמדינה תפריש לתוכנית חיסכון לכל ילד 50 ₪ מדי חודש בחודשו עד גיל 18 לתוכנית חיסכון או קופת גמל לפי בחירת ההורים.
 • יתרונות קופ"ג

להפרשות לקופת גמל יש כמה יתרונות עיקריים

 • חיסכון לפנסיה – ההפרשות לקופת גמל מסייעות לחסוך כסף לקראת הפרישה לפנסיה. ככל שנחסוך יותר, כך נוכל ליהנות מקצבת פנסיה גבוהה יותר.
 • הטבות מס – הפקדות לקופת גמל נהנות מהטבות מס שמקטינות את חבות המס השוטף(סעיף 45 וסעיף 47).
 • רווחים על ההפקדות – הכסף שמופקד בקופת הגמל מנוהל באפיקי השקעה שונים שיכולים להניב רווחים לאורך השנים. כך שבנוסף להפקדות של העמית, יש סיכוי לצבור רווחים נוספים על ההשקעות.

יתרונות קופות גמל

 • נזילות – ניתן למשוך את הכספים או לנייד אותם בפרק זמן קצר יחסית.
 • גמישות – אפשרות לנייד בין מסלולי השקעה שונים ובין קופ"ג שונות ללא תשלום מס רווחי הון.
 • הטבות מס – הפרשה לקופ"ג לצורך חיסכון פנסיוני מוכרת לצרכי מס הכנסה (ניכוי וזיכוי).מי שבוחר בקופ"ג כחיסכון פנסיוני נהנה גם מהפרשות המעסיק לטובת הפנסיה כמוגדר בחוק.
 • ניהול סיכונים ופיזור סיכונים – כספי החוסכים בקופ"ג מנוהלים ע"י צוותים מקצועיים ומיומנים בהתאם למסלול של העמית.
סיכום

קופות הגמל הפכו לאחד הכלים החשובים והנפוצים ביותר לחיסכון פנסיוני בישראל והן מהוות מרכיב מהותי בתוכנית פיננסית כוללת לחיים אחרי הפרישה. הקפדה על הפקדות קבועות לאורך שנים רבות, בחירה נבונה של אפיקי השקעה, וניצול מושכל של הטבות המס – כל אלו יבטיחו לנו בסיס כלכלי איתן .

איך אמרנו , החיים היפים מתחילים בדיוק ביום שבו אנחנו פורשים.

מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ ע"י  גורם מוסמך ,מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה והבהרה.

נכתב ע״י
אלי חכמוף

אלי חכמוף

בעל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב, עסק שנים רבות בפעילות בעולם הפיננסים, בין היתר יועץ השקעות בכיר וניהול מחלקות בתחומים מגוונים בבנק אגוד. בין תפקידיו השונים ניהל את מחלקת ההשקעות בסניף הבורסה ליהלומים של הבנק, בהמשך ניהל את מחלקת המסחר, סליקה והנפקות של הבנק מול הבורסה והרשות לניירות ערך, אלי היה חלק מהסגל הניהולי בבנק. בשנים האחרונות לאחר תפקידי מפתח רבים, החליט להמשיך בתחום המוכר ובזכות הידע הרחב שצבר, להעניק ממנו לציבור ע"י ליווי אישי ופרסום תכנים ומאמרים מקצועיים הנגישים לכל אחד ואחת. בכדי שיוכל לעשות זאת באופן מושלם, בחר אלי להתלות את רשיון ייעוץ ההשקעות ולהחליפו ברישיון פנסיוני מלא. אלי חבר לחברת בז פיננסים כחלק כחלק אינטגרלי מהצוות המקצועי והינו אחד מעמודי התווך בחברה ואחד האנשים המקצועיים שמלווים הן שכירים והן עצמאיים וחברות בתחומים השונים בדגש על הפיננסי הפנסיוני והביטוחי.

מאמרים קשורים

קרן השתלמות
פיננסים והשקעות

הפקדה לקרן השתלמות היא מהלך חכם

הנה הסיבה שהפקדה לקרן השתלמות היא מהלך חכם: הפקדה לקרן השתלמות מציעה הטבות מס,הפחתת חבות המס הכוללת שלך והגדלת החיסכון שלך. מהם היתרונות בהפקדה לקרן השתלמות: 1. דמי ניהול נמוכים יחסית2. הטבת

קרא עוד »
פיננסים והשקעות

ניתוח תיק בראייה הוליסטית

לא אחת אני מקבל שיחת טלפון ממכרים עם בקשה להמלצות מסוגים מסוימים , כגון : "תגיד ,כדאי לי לשים את הפנסיה וקרן השתלמות במדד ה – s&p "?  או "

קרא עוד »

תפריט נגישות

Call Now Button
× צור איתנו קשר